liknämniga bråk
Två eller flera bråk som har samma nämnare.

Ex: 1/5 och 12/5.

Ex: 5/a, 2b/a och c/a.

Åter