liksidig triangel
Triangel vars sidor alla är lika stora och därmed också alla vinklar, var och en lika med 60° (sextio grader). Ordet triangel kommer av två latinska ord som betyder tre respektive hörn, vinkel.

Ex:

 


 

Åter