linjär funktion
En funktion vars ekvation har formen y = kx + m och vars graf (vars bild) är en linje. Se vidare linjens ekvation. Anm: Ibland skrivs ekvationen y = a + bx där a svarar mot m och b mot k.

Åter