listform
En mängd är skriven i listform om elementen räknas upp inom mängdklammer.

Ex: Mängden F består av familjemedlemmarna Anna, Erik, Agneta och Britta. I listform är den

F = {Anna, Erik, Agneta, Britta}

Tecknen { och } kallas mängdklammer.

Åter