magisk kvadrat
Kvadrat med olika positiva heltal i minst tre rader respektive kolumner. Summan av talen i varje rad, kolumn och diagonal ska vara densamma.

Ex:
 
4 9 2
3 5 7
8 1 6

Kvadraten i exemplet har tre rader och tre kolumner. Man säger att den är av tredje ordningen. Magiska kvadrater finns också av fjärde och ännu högre ordning. Ordet magisk kommer av ett grekiskt ord som bl.a. betyder trollkarl. Förr trodde man att magiska kvadrater förde tur med sig.

Åter