milli
Ett prefix (en förstavelse) med talvärdet 0,001 (en tusendel). Det betecknas m och kommer av ett latinskt ord som betyder tusen. Som tiopotens skrivs det 10–3 (tio upphöjt till minus tre) som är detsamma som

Ex: 1 mm = 1 millimeter = 0,001 m (en tusendels meter).

Åter