tiopotens
Potens med basen 10. Ordet potens kommer av ett latinskt ord som betyder förmåga. Exponenten är vanligen ett heltal (positivt eller negativt).

Ex: 104 som kan läsas ”tio upphöjt till fyra” och är 10·10·10·10 = 10 000.

Ex: 10–2 som kan läsas ”tio upphöjt till minus två” och är detsamma som

En potens består av en bas och en exponent. I exemplen är basen 10 och exponenterna 4 och –2. Se vidare potens samt tal i tiopotensform.

Åter