multiplikation
Ett av de fyra räknesätten. De tal eller andra uttryck som ska multipliceras kallas faktorer och resultatet produkt. Tecknet · (en upphöjd punkt) kallas multiplikationstecken eller gångertecken. Ordet multiplikation kommer av ett latinskt ord som betyder mångfaldig.

Ex: I multiplikationen

6 · 2 = 12

kallas 6 och 2 för faktorer och resultatet 12 för produkt.

Man läser ”sex gånger två är tolv” eller ”sex multiplicerat med två är tolv” eller ”produkten av sex och två är tolv”.

Åter