negativ exponent
Exponent som är mindre än 0.

Regel: a–b definieras som , där exponenten nu är positiv. Se vidare potens. Ordet negativ kommer av ett latinskt ord som betyder säga nej, förneka, ordet positiv av ett latinskt ord som betyder ställa, lägga och ordet exponent av ett latinskt ord som bl.a. betyder framvisa.

Ex:

Åter