exponent
En exponent anger hur många gånger samma faktor ingår i en multiplikation. Lite skämtsamt säger man ibland ”den lilla siffran däruppe”. Faktorn kallas bas och kan vara ett tal eller ett uttryck. Bas och exponent utgör tillsammans en potens. Ordet exponent kommer av ett latinskt ord som bl.a. betyder framvisa.

Ex: I potensen 103 (tio upphöjt till tre) är basen 10 och exponenten 3. Multiplikationen är 10·10·10.

Ex:
I potensen ab (a upphöjt till b) är basen a och exponenten b. Multiplikationen består av b st. a:n.

Ex: I potensen 1,0510 (ett komma noll fem upphöjt till tio) är basen 1,05 och exponenten 10.

Åter