normalfördelning
Teoretisk fördelning som kan illustreras med en kurva som är klockformad.

Normalfördelningens stora betydelse i statistiken beror bl.a. på att många variabler (egenskaper) har en ungefärligen klockformad kurva.

Ex: Längden i cm hos vuxna. – Poäng i ett begåvningstest. – Vikt hos nyfödda.


Åter