oberoende variabel
Vanligen, variabel som antas påverka en annan variabel, den beroende variabeln.

Ex: Höjden över havet påverkar lufttrycket. Höjden över havet ses då som den oberoende variabeln, lufttrycket som den beroende variabeln. Man säger att lufttrycket beror på höjden över havet.

Ex: Antag variablerna studentbetyg och studieresultat vid högskola. Av de två variablerna är det naturligt att betrakta studentbetyg som den oberoende variabeln och studieresultat som den beroende.

I diagram som bygger på koordinatsystemet får x-axeln normalt representera den oberoende variabeln och y-axeln den beroende variabeln.

Åter