observation
En observation är ett tal eller annat undersökningsresultat som ingår i ett statistiskt material. Ibland säger man observationsvärde i stället för observation. Ordet numerisk kan översättas med "som gäller siffror"; det kommer av ett latinskt ord som bl.a. betyder tal.

Observationer kan vara numeriska (tal) eller icke-numeriska (icke-tal).

Ex: För tre personer noteras dels åldern i år (de numeriska observationerna 42, 35 och 55), dels könet (de icke-numeriska observationerna man, man, kvinna).

Åter