statistiskt material
En samling observationer som är resultatet av en mätning. Med mäta menas också att räkna antal. Se också statistik.

Ex: De 28 eleverna i en skolklass deltar i ett prov. De 28 poängresultaten utgör ett statistiskt material.

Ex: Uppgifter från en folkräkning.

Ex: Resultaten av en politisk opinionsmätning.

Åter