omöjlig händelse
Händelse som inte kan inträffa. Sannolikheten P för den är 0. En händelse kan vardagligt definieras som ”resultatet” av ett slumpmässigt försök.

Ex: Händelsen 7:a vid ett kast med en vanlig tärning. P(7:a) = 0.

Bokstaven P är den första bokstaven i det franska ordet probabilité, sannolikhet. Se också sannolikhet.

Åter