öppen klass
Vid klassindelning av ett statistiskt material, en klass som saknar en av klassgränserna. Se vidare under klassindelning.

Åter