periodisk decimalutveckling
Oändlig följd av decimaler där samma siffra eller samma grupp av siffror regelbundet återkommer. Se också decimalutveckling.

Ex: Talet 4/7 har den oändliga decimalutvecklingen 0,571428 571428 . . . Perioden är 571428. Anm: De tre punkterna . . . betecknar att perioden upprepas i all oändlighet.

Ex: Talet 1/3 har den oändliga decimalutvecklingen 0,333 . . . Perioden är 3. Obs! Talet 0,333 . . . är inte detsamma som talet 0,333 (utan punkter efteråt).

Åter