plant område
Plan yta som är begränsad åt alla håll. Ofta säger man bara område. Se också geometriska grundbegrepp.

Ex: Kvadratområde, dvs. det område som finns innanför den kurva som kvadraten med sina fyra sträckor utgör.

Åter