prefix
Förstavelse som har ett visst talvärde. Här är några av dem. Se också under respektive ord. Ordet prefix kommer av ett latinskt ord som betyder fäst framför.
 
Prefix Beteck- Talvärde Potens
  ning    
       
nano n 0,000 000 001 10–9
mikro m 0,000 001 10–6
milli m 0,001 10–3
centi c 0,01 10–2
deci d 0,1 10–1
hekto h 100 102
kilo k 1 000 103
mega M 1 000 000 106
giga G 1 000 000 000 109
tera T 1 000 000 000 000 1012

Anm: Beteckningen m är en grekisk bokstav som vanligen läses ”my”, men som just här läses ”mikro”. 10–9 läses ”tio upphöjt till minus nio”. Och så vidare.

Åter