randvinkel
Vinkel med vinkelspetsen på cirkeln. Geometriskt är en cirkel en rand, dvs. en kurva som avgränsar ett område, i detta fall ett cirkelområde. Äldre ord för randvinkel är periferivinkel [pärriferi´] och bågvinkel. Ordet periferi kommer av ett grekiskt ord som betyder vrida sig omkring.

Ex:

Åter