irrationella tal
Lite förenklat, tal som inte kan skrivas som kvoten av (förhållandet mellan) två heltal. Ordet irrationell kommer av ett latinskt ord som betyder oförnuftig.

Ex: Talet (kvadratroten ur tre eller, kortare, roten ur tre) är liksom de flesta kvadratrötter irrationella tal. Många försök gjordes tidigt i matematikens historia att skriva kvadratrötter som kvoten av två heltal. Ett sådant försök för » 1,7320508 var kvoten 1 351/780 » 1,7320513.

Det mest berömda irrationella talet är troligen talet p (pi) » 3,14159. Två tidiga försök att skriva det som kvoten av två heltal var kvoten 223/71 » 3,14085 och kvoten 22/7 » 3,14286.

Vissa kvadratrötter är rationella tal, dvs. kan skrivas som kvoten av två heltal. Ordet rationell kommer av ett latinskt ord som betyder förnuftig.

Ex: = 5, som t.ex. kan skrivas som 15/3.

De irrationella talen, liksom de rationella talen, är delar av de reella talen.

Åter