riktningskoefficient
Tal som anger lutningen av en (rät) linje i ett koordinatsystem. Se vidare linjens ekvation.

Åter