rymdgeometri
Läran om geometriska figurer i tre dimensioner, dvs. figurer med längd, bredd och djup (höjd). Ett annat ord är stereometri, som kommer av två grekiska ord som betyder hård och mäta.

Ex: Klotet och kuben är exempel på rymdgeometriska figurer.

Åter