sampel
I statistik, annat ord för urval (stickprov), dvs. del av en population. Ordet kommer av ett engelskt ord som betyder pröva, ta prov av.

Åter