siffror
Siffrorna är talens byggstenar. I vårt talsystem är de tio, siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Andra system är möjliga och finns. Det binära talsystemet t.ex. har bara två siffror, vanligen betecknade 0 och 1.
    Man bör skilja mellan siffra och tal.

Ex: I meningen ”25 personer kom varav 8 ungdomar, men båda siffrorna väntas stiga” är 25 inte en siffra och inte heller 8 är det. 25 är ett tal bildat av de två siffrorna 2 och 5 och 8 är ett tal bildat av siffran 8. Bättre är ”. . ., men båda talen väntas stiga”. Också uttryck som ”25 är en större siffra än 8” bör undvikas.

Siffrorna i vårt talsystem har olika namn beroende på var de står i ett tal.

Åter