skärningspunkt
Punkt där två kurvor skär varandra. Med kurva menas också linje och stråle.

Ex: I koordinatsystemet nedan skär två linjer varandra i den punkt där x = 3 och y = 2. Skärningspunkten kan skrivas (3, 2) som kan läsas ”punkten tre två”.

Åter