slumpmässigt urval
I statistik, en slumpmässigt vald del av en population. Två andra ord för urval är stickprov och sampel. Se också obundet slumpmässigt urval.

Ex: Sverige har ca sju miljoner röstberättigade; de utgör populationen röstberättigade. För en opinionsmätning lottas, säg, 1 000 av de röstberättigade ut för intervjuer. De utlottade utgör ett slumpmässigt urval.

Åter