standardavvikelse
Variationsmått av stor betydelse i statistisk teori och analys. Standardavvikelsen är ett ganska abstrakt begrepp. En viss vägledning ger följande tumregeln som gäller för förhållandevis stora statistiska material: standardavvikelsen är ungefär lika med variationsbredden genom 5. Mer information finns på http://home.swipnet.se/ollevejde/statistikord.

Åter