variationsmått
Annat ord för spridningsmått. De vanligaste spridningsmåtten är variationsbredd, kvartilavvikelse, standardavvikelse och varians (standardavvikelsen i kvadrat). I denna bok behandlas variationsbredd samt, mycket kort, standardavvikelse. För en utförlig behandling av variationsmått, se http://home.swipnet.se/ollevejde/statistikord.

Åter