variationsbredd
Spridningsmått i statistik. Variationsbredden är skillnaden mellan den största och den minsta observationen i ett statistiskt material. Ett annat ord är variationsvidd.

Ex: I ett prov är det bästa resultatet 28 poäng och det sämsta 4 poäng. Variationsbredden (variationsvidden) är 28 – 4 = 24.

Åter