stolpdiagram
I statistik, diagram som består av ett antal sträckor vars längder är proportionella mot resultaten.

Ex: Diagrammet nedan visar antalet barn per familj för tio barnfamiljer.

1 familj har inget barn, 3 familjer har 1 barn vardera, 4 familjer har 2 barn vardera, 1 familj har 3 barn och 1 familj har 5 barn. Ingen familj har 4 barn.

Åter