tal i tiopotensform
Med ett tal skrivet i tiopotensform menar man vanligen ett tal som är en tiopotens, t.ex. 106. Ibland menar man ett tal i grundpotensform, dvs. en produkt av ett positivt tal som lägst är 1 men mindre än 10 och en tiopotens.

Ex: 3,2·103

Åter