tal i grundpotensform
Ett tal är skrivet i grundpotensform om det är en produkt av
a) ett positivt tal som lägst är 1 men mindre än 10 och
b) en tiopotens där exponenten är ett heltal.

Ex: 4,143·104 = 41 430
4,143 ska multipliceras med 104 = 10·10·10·10 = 10 000. Man säger hellre: Exponenten 4 innebär att decimaltecknet ska flyttas 4 steg åt höger.

Ex: 5,7·10–3 = 0,0057
5,7 ska multipliceras med 10–3 = 0,001. Exponenten –3 innebär att decimaltecknet ska flyttas 3 steg åt vänster.

Åter