tillväxtfaktor
Uttryck som beskriver ökningstakten under en viss period, oftast ett år.

Ex: En befolkning växer med 2 procent om året. Om befolkningens storlek ett visst år sätts till 100 % så är den ett år senare 100 % + 2 % = 102 %, som skrivet i decimalform är 1,02. Talet 1,02 är tillväxtfaktorn.

Vanligen använder man i stället något av uttrycket förändringsfaktor (se gärna detta ord) eller ändringsfaktor, eftersom dessa kan syfta på såväl en ökning som en minskning.

Åter