tiosystemet
Positionssystem som använder tio siffror. Ett annat ord är decimalsystem. Ordet decimal kommer av ett latinskt ord som betyder tio.
    Vårt talsystem är ett tiosystem med de tio siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Det värde en viss siffra (annan än siffran 0) har i ett tal beror på var i talet den står, vilken position (vilken plats) den har. Varje gång en siffra (annan än siffran 0) flyttas ett steg åt vänster ökas dess värde 10 gånger, varje gång den flyttas ett steg åt höger minskas dess värde 10 gånger. Se också platsvärde.

Ex: Siffran 3 är värd 3 i talet 143, men 30 i talet 134 och 300 i talet 314.

Ex: Siffran 8 är värd 8 i talet 8,12, men 8/10 i talet 1,82 och 8/100 i talet 1,28.

Åter