platsvärde
Det värde en viss plats i ett positionssystem har beroende på var i systemet den finns. Se också positionssystem.

Ex: I talet 513,67 (i vårt talsystem) har de platser där siffrorna står följande platsvärden, med början från vänster: 100, 10, 1, 0,1 och 0,01.

Platsvärdena är heltalspotenser av systemets bas. I vårt talsystem, ett tiosystem, är denna bas 10. Platsvärdena i exemplet ovan kan alltså skrivas som tiopotenserna 102, 101, 100, 10–1 och 10–2. Anm: För 100, som är lika med 1, se potenslagar.

Åter