tredje rot
Tredje roten ur ett tal a är det tal vars kub är lika med a. Ett annat ord är kubikrot. Se också roten ur tal.

Ex: Tredje roten ur 8 (kubikroten ur 8) är 2, eftersom kuben på 2 är 2·2·2 = 8.

Ex: Tredje roten ur 125 (kubikroten ur 125) är 5, eftersom kuben på 5 är 5·5·5 = 125.

Tredje roten ur ett tal a skrivs vanligen som också kan läsas ”kubikroten ur a”.
 
Ex:

Åter