uppdela i primfaktorer
Att skriva ett tal, som inte är ett primtal, som produkten av primtal. Ett primtal är ett heltal större än 1 som är delbart bara med 1 och med sig själv.

Ex: 14 = 2·7 där 2 och 7 är primtal.

Ex: 36 = 2·2·3·3 där 2 och 3 är primtal.

Ex: 255 = 3·5·17 där 3, 5 och 17 är primtal.

Åter