utelämnat tal
Talet 2 utelämnas vanligen när en kvadratrot skrivs med rottecken.

Ex: i stället för det fullständigare .

Åter