utfall, utfallsrum
Ett utfall är i sannolikhetsläran ett möjligt resultat av ett slumpmässigt försök.

Ex: Vid kast med en vanlig tärning är sex olika utfall möjliga: 1:a, 2:a, 3:a, 4:a, 5:a och 6:a. Alla de sex möjliga resultaten utgör försökets utfallsrum.

Ex: En fotbollsmatch kan ge tre olika utfall: hemmavinst, oavgjort och bortavinst. Alla de tre möjliga resultaten utgör försökets utfallsrum.

Se också sannolikhet.

Åter