värdetabell
Tabell över definitionsmängd och värdemängd för en funktion (eller, vanligen, delar av dem). För exempel, se under funktion, punkt 1, och linjens ekvation.

Åter