x-axel
Den vågräta talaxeln (tallinjen) i ett koordinatsystem. Ett annat ord är första axel.

Ex:

Åter