x-koordinat
Tal som svarar mot en punkt på x-axeln. Ett annat ord är första koordinat. Ett äldre ord är abskissa, som kommer av ett latinskt ord som betyder skära av. För figur, se x-axel. Se också koordinatsystem.

Åter