y-axel
Den lodräta talaxeln (tallinjen) i ett koordinatsystem. Ett annat ord är andra axel.

Ex:

Åter