y-koordinat
Tal som svarar mot en punkt på y-axeln. Ett annat ord är andra koordinat. Ett äldre ord är ordinata, som kommer av ett latinskt ord som betyder ordna. För figur, se y-axel. Se också koordinatsystem.

Åter