yttervinkel
Vinkel som är sidovinkel till en vinkel i en månghörning.

Ex:

Yttervinkeln i figuren är sidovinkel till vinkeln B.

Åter