återläggning
Vid slumpmässigt urval kan dragning av element (enheter, objekt) ske med eller utan återläggning.

Ex: Med återläggning: Ett kort draget ur en kortlek, säg Ruter 10, läggs tillbaka i leken innan ett nytt kort dras. Vid förnyad dragning har detta kort samma sannolikhet att bli valt som tidigare förutsatt att leken blandats noga mellan dragningarna. – Utan återläggning: Kortet läggs inte tillbaka i leken innan ett nytt kort dras.

Åter