bedömningsurval
Ett icke-slumpmässigt urval som innebär att man väljer element (enheter, objekt) som på förhand kan bedömas vara särskilt intressanta för undersökningen.

Ex: Antag att man tidigt under kvällen en dag med riksdagsval vill göra en prognos över valutgången med hjälp av ett urval av landets valdistrikt. Det kan då vara naturligt att fundera på att i stället för ett slumpmässigt urval distrikt välja ett antal distrikt (bedömningsurvalet) som historiskt brukar ge en röstfördelning som ungefär motsvarar rikets.

Åter