beroende variabler
Antingen avses variabler som är sannolikhetsteoretiskt beroende (se oberoende, punkt 2) eller en situation där var och en av variablerna är en beroende variabel i den mening den har i t.ex. regressionsanalys (se oberoende variabel).

Åter