diskontinuerlig [diskåntinue´rlig]
Av två latinska ord som betyder isär respektive fortsätta utan avbrott. Ordet används främst i samband med beskrivning av funktioner och betyder då, förenklat, att funktionskurvan inte förlöper jämnt utan hoppar i en eller flera punkter. Motsatsen till diskontinuerlig är kontinuerlig. Se också diskret.

Åter